« Назад

Автогенна Тренировка

Метод, създаден през миналия век от Й.Х.Шулц - психиатър и психотерапевт. Представлява в основата си самоотпускане чрез концентрация на мисълта. Той е сходен с редица източни методи за преодоляване на стреса. Автогенният тренинг (АТ) -концентрираното самоотпускане - е подходящ за съвременния, вечно страдащ от недостиг на време човек. Укрепва съпротивителните сили, подобрява здравето и радостта от живота. Всеки има интерес да го прилага и упражнява. Все пак, вътрешната готовност е необходимо условие за практикуването му. Състои се от няколко фрази - твърдения, чрез които човек, научавайки се да контролира тялото и психиката си, се самоотпуска и релаксира. Най-често АТ намира приложение при хора, които са подложени на стрес в ежедневието. Множество изследвания показват, че голям брой хора страдат от невротични и психосоматични симптоми. АТ е възможност да се подобри физическото, психическото и социалното състояние на човек. Концентрацията се повишава. Работоспособността се увеличава. Напрежението отслабва. Душевното здраве е способността на човек, да се погажда със себе си и другите. Всяко автогенно трениране = успех!