Упражнения за ревитализация

Шест лечебни звука

Представлява проста, но много мощна източна практика, която използва естествените звуци, за да стимулира и енергизира тялото, вътрешните органи и техните съответстващи енергийни центрове. Спомага за поддържане на физическото, емоционално, енергийно и ментално здраве и баланс. Звуците се прилагат, за да генерират определени енергийни честотни вибрации, които притежават лечебен и релаксиращ потенциал.


Осем броката
Осем насочени упражнения

Всички елементи от Вселената са насочени в определени посоки (изток, запад,север,юг). Ние също сме част от Вселената и се влияем от нея. Насочеността се проявява при наличието на електрически сили. За да презаредим електрическите сили на организма, той трябва да е правилно ориентиран. След като провели редица системни опити върху способностите на насочеността да зарежда с Енергия, Даоистите разработили осем насочени упражнения, които дават възможност човешкото тяло да се зареди с Енергия.
Те се наричат още Осем Зареждащи с Енергия Упражнения.